Miljøpolitikk

Kriteriene for å oppnå Green Key er å oppfylle en rekke obligatoriske og valgfrie krav innenfor 12 hovedområder:

Miljøstyring, involvering av personale, informasjon til gjester, vann, vask og rengjøring, avfall, energi, matvarer, røyking og inneklima, utearealer, grønne aktiviteter og administrasjon. Les mer her...

For å kunne levere gjesteopplevelser med en høy grad av komfort vil vi opprettholde og utvikle innsatsen for miljøet videre.

  • Minske mengden avfall og avfallsstoffer og redusere forbruk av energi og vann i den grad det er praktisk mulig.
  • Benytte varer som belaster miljøet minst mulig.
  • Kreve at våre leverandører leverer tjenester og produkter som oppfyller "Green Key"-kravene med hensyn til miljø.
  • Hjelpe gjestene med å finne sunne og grønne aktiviteter under deres opphold på våre hoteller.
  • Behandle miljøspørsmål og sette nye miljømål for fremtiden gjennom en åpen og positiv dialog med kunder, medarbeidere, myndigheter, leverandører, organisasjoner og andre interessenter.
Green Key